Travel Routes of Car Hire Ahmedabad

Ahmedabad To Ambaji (K.M.-180)

Ambaji To Gabbar K.M. – 5
Gabbar Return Khedbrahma K.M. – 50
Vi: Himmatnagar K.M. – 50
Himmatnagar To Vijapur K.M. – 28
Mahudi K.M. – 9
Mahudi To Ahmedabad K.M. 70

Ahmedabad To Akshardham ( Gandhinagar ) K.M. 35

Ahmedabad To Adalaj Vav K.M. 25
VaishnoDevi
Turipati Balaji Mandir
Iskon
Kankaria Lake

Ahmedabad To Baroda K.M. – 110

Via: Dabhoi K.M.– 28
Via: Tilak
Via: Sardar Sarovar & Ajwa Nimeta
Return Ahmedabad.

Ahmedabad To Sardar Sarovar

Via : Rajpipla To Bharuch
Bharuch To Kabir Vad
Return to Ahmedabad.

Ahmedabad To Pavagadh K.M. – 170

Return to Galteshwar
Dakor
Return Ahmedabad.

Ahmedabad Via : Himmatnagar Circle Shamlaji K.M. – 115

Shamlaji To Keshriaji
Udaipur Night Halt ) Udaipur Site Seen K.M. – 40
Haldi Ghati, Museum , Kankroli Mandir k.m. – 35
Nathdwara K.M. – 35
Return Ahmedabad.

Ahmedabad To Saputara K.M. – 400

Via: Saputara To Nasik K.M. – 80
Nasik To Trabak K.M. – 30
Retrun Nasik To Shirdi K.M. – 100
Return Ahmedabad.

Ahmedabad To Mahudi K.M. – 70

Via: Aaglod K.M. – 7
Vijapur K.M- 9
Mehsana ( Simandhar ) K.M. – 40
Vai: Harij To Shankheshwar Night Halt
Via: Nalsarovar K.M. – 60
Palitana K.M. – 90 (Night Halt) By Road Shetrunjay
Palitana ( Night Halt )
Talaja To Mahuva Valbhipoor Ayodhyapuram
Return Ahmedabad.

Ahmedabad To Chotila K.M. – 180

Via: Rajkot K.M. – 50
Jamnagar K.M. – 90
Jamnagar To Dwarka ( Night ) K.M. – 140
Nareshwar ( Site Seen Morning ) K.M. – 15
Gopi Talav K.M. – 5
Bed Dwarika K.M. – 15
Bed To Return Rukshmani K.M. – 25 & Dwarka Return.
Dwarka To Harsiddhi Mata K.M. – 60
Muldwarka K.M. – 15
Porbander K.M. – 70.( Site Seen )
Kirti Mandir & Sudama Mandir.
Porbander To Madhupur K.M. – 30
Somnath K.M. – 100. (Night Halt) Site Seen.
Somnath To Bhalkatirth K.M. – 5
Diu – 90 K.M. (Night Halt) & Site Seen

Ahmedabad To Rajasthan

Ahmedabad To Udaipur K.M. – 260 ( Site Seen Night Halt )
Udaipur To Ajmer K.M. – 280
Pushkar To Jaipur K.M. – 100 ( Two Days Site Seen )
Jaipur To Jodhpur ( Night Halt ) Site Seen
Mount Abu K.M. – 250
Return Ahmedabad

Ahmedabad To Palitana K.M. – 250

Via: Ahmedabad To Sarkhej K.M. – 15
Sarkhej To Bavla K.M – 25
Bavla To Bagodara K.M. – 30
Bagodara To Dhandhuka K.M. – 45
Dhandhuka To Tagadi K.M. – 30
Tagadi To Barwala K.M. – 20
Barwala To Valbhipur K.M. – 35
Valbhipur To Sihor K.M. – 23
Sihor To Songadh K.M. – 10
Songadh To Palitana K.M. – 25.

Palitana To Shankheshwar K.M. – 280

Via: Valbhipur
Barwala
Dhandhuka
Bagodara
Nal Sarovar
Shankheshwar.

Ahmedabad To Shankheshwar K.M. – 120

Ahmedabad To Shankheshwar K.M. -120
Via: Viramgam K.M. – 65
Viramgam To Mandal K.M. – 25
Mandal To Dasada K.M. – 10
Dasada To Shankheshwar K.M. – 25

Ahmedabad To Taranga K.M. – 140

Via: Mehsana K.M. – 80
Mehsana To Visnagar K.M. – 22
Visnagar To Kheralu K.M. – 30
Kheralu To Taranga K.M. – 20.

Ahmedabad To Mahudi K.M. – 90

Via: Koba K.M. – 25
Koba To Gandhinagar K.M. – 8
Gandhinagar To Mahudi K.M. – 50.

Mahudi To Vijapur K.M. – 15

Via: Vijapur To Aaglod K.M. – 16
Aaglod & Retrun Ahmedabad K.M. – 90

Ahmedabad To Kalikund K.M. – 55

Via: Ahmedabad To Sarkhej K.M. – 15
Sarkhej To Bavla K.M. – 25
Bavla To Kalikund – 20.

Ahmedabad To Mout Abu K.M. – 235

Via : Ahmedabad To Prantij K.M. – 60
Prantij To Himmatnagat K.M. – 25
Himmatnagar To Idar K.M. -26
Idar To Khedbrahma K.M. – 26
Khedbrahma To Ambaji K.M. – 22
Ambaji To Abu Road K.M. – 25
Abu Road To Mount Abu K.M. – 30.

Ahmedabad To Mount Abu K.M. – 230
Ahmedabad To Kalol K.M. – 30
Kalol To Mehsana K.M. – 42
Mehsana To Unjha K.M. – 30
Unjha To Sidhpur K.M. -16
Sidhpur To Palanpur K.M. – 32
Palanpur To Balaram K.M. – 18
Balaram To Abu Road K.M. – 40
Abu Road To Mount Abu K.M. – 33.

Ahmedabad To Keshariyaji K.M. – 260

Via: Ahmedabad To Himmatnagar K.M. – 80
Himmatnagar To Shamlaji K.M. – 50
Shamlaji To Ratanpur K.M. – 12
Ratanpur To Kherwara K.M.- 40
Kherwara To Keshariyaji K.M. – 15
Keshariyaji To Udaipur K.M. – 70.

Ahmedabad To Mahudi Kalikund Route

Ahmedabad To Koba K.M. – 22
Koba To Gandhinagar K.M. – 5
Gandhinagar To Mahudi K.M. – 47
Mahudi To Vijapur K.M. – 13
Vijapur To Aglod K.M. – 16
Aglod To Mehsana K.M. – 50
Mehsana To Sarkhej K.M. – 65
Sarkhej To Kalikund K.M. – 35
Return to Ahmedabad K.M. – 40

Jain Tirth Route

Ahmedabad To Shankheshwar K.M – 130
Via: Bhiladiaji K.M. – 105
Kumbhadiaji K.M. – 110
Jirawala K.M. – 66
Abu – 68
Achalgadh K.M. – 13
Pindwala K.M. – 77
Nakoda K.M. – 294
Badmer K.M. – 120
Jaiselmer K.M. – 160
Lodrala K.M. – 15
Samar Sagar K.M. – 16
Ram Devada K.M. – 16
Osiaji K.M. – 1247
Jodhpur K.M. – 74
Kapardaji K.M. – 36
Pali – 101
Varkana K.M. – 61
Nadol, Nandalai, Ranakpur K.M. – 68
Rajnagar K.M. – 81
Udaipur K.M. – 65
Keshriyaji K.M. – 76
Shamlaji K.M. – 62
Naroda K.M. – 124
& Return Ahmedabad K.M. – 15.

Ahmedabad To Ankleshwar K.M. – 200

Via: Jagadia K.M. – 20
Bharuch K.M. – 20
Jambusar K.M. – 51
Kali K.M. – 28
Amod K.M. – 40
Gandhar K.M. – 40
Bharuch K.M. – 55
Return Ahmedabad K.M. – 200.

Ahmedabad To Palitana K.M. – 230

Via: Palitana To Dhandhuka K.M. – 125
Dhandhuka (Vai: Kalikund To Matar K.M. – 81)
Matar To Vadodara K.M. – 137
Vadodara To Jagadia K.M. – 80
Jagadia To Ahmedabad K.M. – 225

Palitana Route :

Palitana To Ahmedabad K.M. – 230
Palitana To Baroda K.M. – 300
Palitana To Shankheshwar – 285
Palitana To Junagadh K.M. – 250
Palitana To Bhadreshwar K.M. – 450

Shankheshwar Route :

Shankheshwar To Ahmedabad K.M.- 130
Shankeshwar To Viramgam K.M. – 75
Shankeshwar To Palitana K.M. – 300
Shankeshwar To Bhuj K.M. – 275
Shankeshwar To Junagadh K.M. – 352
Shankheshwar To Palanpur K.M. – 130
Shankheshwar To Surendranagar K.M. – 120
Shankheshwar To Baroda K.M. – 250

Ahmedabad To Rajkot Route

Ahmedabad To Rajkot K.M. – 225
Ahmedabad To Somnath K.M. – 485
Somnath To Dwaraka K.M. – 290
Dwarka To Bad Dwarka K.M. – 40

Ahmedabad To Somnath K.M. – 485

Via: Ahmedabad To Sarkhej K.M. – 15
Sarkhej To Bavla K.M. – 25
Bavla To Bagodara K.M. – 30
Bagodara To Limdi K.M. – 45
Limdi To Chotila K.M. – 70
Chotila To Rajkot K.M. – 44
Rajkot To Gondal K.M. – 35
Gondal To Virpur K.M. – 25
Virpur To Jetpur K.M. – 18
Jetpur To Junagadh K.M. – 45
Junagadh To Keshod K..M. – 30
Keshod To Somnath K.M. – 90
Somnath To Dwaraka K.M. – 290

Ahmedabad – Mount Abu (Rout : 1)

Ahmedabad To Kalol K.M. – 32
Kalol To Mehsana K.M. – 45
Mehsana To Unjha K.M. – 34
Unjha To Sidhpur K.M. – 19
Sidhpur To Palanpur K.M. – 35
Palanpur To Balaram K.M. – 20
Balaram To Abu Road K.M. – 41
Abu Road To Mount Road K.M. – 35

Ahmedabad To Udaipur & Nathdwara (Via:Shrinathji )

Ahmedabad To Himmatnagar K.M. – 85
Himmatnagar To Shamlaji K.M. – 52
Shamlaji To Ratanpur K.M. – 15
Ratanpur To Khervada K.M. – 42
Khervada To Keshriyaji K.M. – 20
Keshriyaji To Udaipur K.M. – 70
Udaipur To Shrinathji K.M. – 50